MEDLEMSMÖTE

TID : Torsdagen den 22 december kl. 17:00

PLATS VÄSTGÖTEGATAN 1 602 21 NORRKÖPING
Information utanför porten på gatuplan
Om det uppstår frågor ring Stefan på mobilen 0701764744

Dagordning:


 Sedvanliga rapporter från diverse MBL och övriga förhandlingar
 Nomineringar till årsmötet
 Verksamhetsplan

Nomineringar:
Ordförande på 2år idag: Stefan Andersson
2 Styrelseledamöter på 2 år idag: Mikael Larsson
Huvudskyddsombud på 3 år idag: Stefan Andersson

JULLOTTERI

KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

ÖVERENSKOMMELSE OM HELGDRIFT 3 ÅR 2017- 2019

ÖVERENSKOMMELSE OM HELGDRIFT 3 ÅR 2017- 2019

Denna överenskommelse avser utökad drift samtliga helgdagar
(stoppdagar enligt § 4 A mom 2 a) under 2017, 2018 och 2019

Semester:
Huvudsemester om 4 veckor.
Enskild överenskommelse om uppdelning av huvudsemestern fastställes i förhandling med Pappers. Vid uppdelning utgår semesterspridningsersättning enligt avtal
såvida inte den anställde på egen begäran får semestern uppdelad.

Semesterledighet skall användas för att för att uppnå avtalsenlig årsarbetstid.

Årsarbetstid:
Ordinarie årsarbetstid är 1616 timmar vid 25 dagars semesteruttag för driften.
Ersättning vid arbete utgår enligt följande:
• Ob-ersättning enligt allmänna anställningsvillkor (faktor 80)
• Övertidsersättning enligt allmänna anställningsvillkor (faktor 50)
• Beredskapsersättning enligt DET 0557

Följande nivå av utökad driftersättning utgår som OB – grundande månadslönetillägg.

Perioden 1 januari 2017– 31 december 2019 på 10,40%

Avtalets giltighetstid är t.o.m. 31 december 2019 och omfattar samtliga kollektivanställda.

RESULTAT AV RÖSTNING OM HELGDRIFT

MEDLEMMSRÖSTNINGEN OM DRIFT UNDER 

ALLA HELGDAGAR 2017 – 2019

Rösträkning har genomförts och godkänts under överinseende av avdelningens revisor Ulf Svensson

Röstningen utföll med en majoritet för ett ja till avtalet och Ordförande har därefter skrivit på avtalet

Röstsiffrorna kommer att redovisas på nästa medlemsmöte om så begärsEtt stort tack från styrelsen för den goda uppslutningen till röstningen

 

Norrköping  den 12 december 2016

Stefan Andersson

Ordförande sektion fiberväven

Ulf Svensson

Revisor avdelning 53

 

RÖSTNING OM HELGDRIFT

 

RÖSTNING OM UTÖKAD DRIFT

        2017 – 2019 Alla helgdagar

Exakt innehåll i avtalet redovisas separat

RÖSTNINGEN KOMMER ATT SKE I MATSALEN PÅ FITESA. RÖSTNINGEN KOMMER ATT VARA RÅDGIVANDE

TORSDAGEN DEN 8 DECMBER

B och E – laget                        21:20 – 22:20

FREDAGEN DEN 9 DECMBER

A och C – laget                       13:30 – 14:20

DAGTID                                 13:30 – 14:20

MÅNDAGEN DEN 12 DECMBER

D -laget                                   13:00 – 14:10

DAGTID                                 13:45 – 14:10

 

Rösträkning sker direkt efter avslutad röstning och kontrolleras av revisor Ulf Svensson

Enkel majoritet gäller

 

Det är fritt för alla att rösta vid valfritt tillfäll

 

STYRELSEN