RÖSTNING OM HELGDRIFT

 

RÖSTNING OM UTÖKAD DRIFT

        2017 – 2019 Alla helgdagar

Exakt innehåll i avtalet redovisas separat

RÖSTNINGEN KOMMER ATT SKE I MATSALEN PÅ FITESA. RÖSTNINGEN KOMMER ATT VARA RÅDGIVANDE

TORSDAGEN DEN 8 DECMBER

B och E – laget                        21:20 – 22:20

FREDAGEN DEN 9 DECMBER

A och C – laget                       13:30 – 14:20

DAGTID                                 13:30 – 14:20

MÅNDAGEN DEN 12 DECMBER

D -laget                                   13:00 – 14:10

DAGTID                                 13:45 – 14:10

 

Rösträkning sker direkt efter avslutad röstning och kontrolleras av revisor Ulf Svensson

Enkel majoritet gäller

 

Det är fritt för alla att rösta vid valfritt tillfäll

 

STYRELSEN