ÖVERENSKOMMELSE OM HELGDRIFT 3 ÅR 2017- 2019

ÖVERENSKOMMELSE OM HELGDRIFT 3 ÅR 2017- 2019

Denna överenskommelse avser utökad drift samtliga helgdagar
(stoppdagar enligt § 4 A mom 2 a) under 2017, 2018 och 2019

Semester:
Huvudsemester om 4 veckor.
Enskild överenskommelse om uppdelning av huvudsemestern fastställes i förhandling med Pappers. Vid uppdelning utgår semesterspridningsersättning enligt avtal
såvida inte den anställde på egen begäran får semestern uppdelad.

Semesterledighet skall användas för att för att uppnå avtalsenlig årsarbetstid.

Årsarbetstid:
Ordinarie årsarbetstid är 1616 timmar vid 25 dagars semesteruttag för driften.
Ersättning vid arbete utgår enligt följande:
• Ob-ersättning enligt allmänna anställningsvillkor (faktor 80)
• Övertidsersättning enligt allmänna anställningsvillkor (faktor 50)
• Beredskapsersättning enligt DET 0557

Följande nivå av utökad driftersättning utgår som OB – grundande månadslönetillägg.

Perioden 1 januari 2017– 31 december 2019 på 10,40%

Avtalets giltighetstid är t.o.m. 31 december 2019 och omfattar samtliga kollektivanställda.