RESULTAT AV RÖSTNING OM HELGDRIFT

MEDLEMMSRÖSTNINGEN OM DRIFT UNDER 

ALLA HELGDAGAR 2017 – 2019

Rösträkning har genomförts och godkänts under överinseende av avdelningens revisor Ulf Svensson

Röstningen utföll med en majoritet för ett ja till avtalet och Ordförande har därefter skrivit på avtalet

Röstsiffrorna kommer att redovisas på nästa medlemsmöte om så begärsEtt stort tack från styrelsen för den goda uppslutningen till röstningen

 

Norrköping  den 12 december 2016

Stefan Andersson

Ordförande sektion fiberväven

Ulf Svensson

Revisor avdelning 53