MEDLEMSMÖTE

TID : Torsdagen den 22 december kl. 17:00

PLATS VÄSTGÖTEGATAN 1 602 21 NORRKÖPING
Information utanför porten på gatuplan
Om det uppstår frågor ring Stefan på mobilen 0701764744

Dagordning:


 Sedvanliga rapporter från diverse MBL och övriga förhandlingar
 Nomineringar till årsmötet
 Verksamhetsplan

Nomineringar:
Ordförande på 2år idag: Stefan Andersson
2 Styrelseledamöter på 2 år idag: Mikael Larsson
Huvudskyddsombud på 3 år idag: Stefan Andersson

JULLOTTERI

KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG