ÅRSMÖTE 2017

TID: torsdagen den 19 januari kl. 16:30

PLATS: VÄSTGÖTEGATAN 1 602 21 NORRKÖPING

Mötet hålls i våra lokaler 2 tr upp.
Om det uppstår frågor på plats ring Stefan på mobilen 0701764744

På dagordningen :

 Val av:

2 Styrelseledamöter på 2 år nominerade: Mikael Larsson, Emil Gilenfall
Ordförande på 2 år nominerad: Stefan Andersson
Huvudskyddsombud på 3 år nominerad: Stefan Andersson

 Ordinarie årsmötesval
 Föredragande av verksamhetsberättelsen för 2016

 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

Sedvanliga rapporter från
diverse möten.