Helgdriftsavtal under 2020 -2022

Parterna  lyckades  till slut enas om att vi gå vidare i 3 år på en kopia av villkoren det gamla avtalet.   Avtalet  godkändes av medlemmarna

===================================================

Denna överenskommelse avser utökad drift samtliga helgdagar (stoppdagar enligt AAV §4 A mom. 2a)

  • Ob-ersättning enligt AAV (faktor 80)
  • Övertidsersättning enligt AAV (faktor 50)
  • Beredskapsersättning enligt DET 0557

Ersättning för utökad drift under perioden 1 februari 2020 till 31 december 2020 är 11,34% och från den 1 januari 2021 till den 31 december 2022 är den 10,40% och utgår som ett OB-grundande månadslönetillägg.

Huvudsemester om 4 veckor.

Enskild överenskommelse om uppdelning av huvudsemestern fastställes i förhandling med Pappers. Vid uppdelning utgår semesterspridningsersättning enligt avtal såvida inte den anställde på egen särskild begäran får semestern uppdelad.

Överskjutande årsarbetstid och semester hanteras enligt överenskommelse om semester och årsarbetstid för skiftgående personal, enligt bilaga 1

Överenskommelse om utökad drift gäller till den 31 december 2022.

Avtalet omfattar samtliga kollektivanställda

För att avtalet ska vara giltigt ska Pappers medlemmar godkänna överenskommelsen via omröstning och överenskommelsen om drift under ovan nämnda uppehållstider införs i lokalavtalet.