Årsmöte 2022 tisdagen den 1 mars

 

Tisdagen den 1 mars kl. 16:30

PLATS: VÄSTGÖTEGATAN 1 602 21 NORRKÖPING

Mötet hålls i våra lokaler 2 tr upp.
Om det uppstår frågor på plats ring Stefan på mobilen 0701764744
Ordinarie årsmötesval
Varav 1 Styrelseledamot på 2 år
Nominerad Nicklas Landström

 Föredragande av verksamhetsberättelsen för 2021

 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

 Sedvanliga rapporter
KAFFE/DRICKA OCH TILLTUG

Välkommen Sektionsstyrelsen Fiberväven