Hej alla!

Årets löneförhandlingar blev klara på rekordtid.

Efter ett kort möte den 1 april 2022 där Företaget konstaterade att utöver de 362 kr som alla var garanterade i löneökning, hade Företaget ingen idè om hur man inte ville fördela de övriga 362 kr. Företaget överlät till Pappers att i så fall fördela mellan lönegrupperna.  (362 kr + 362 kr = 724 kr)

Pappers frågade om det fanns något utrymme att få ut utöver den centrala potten, det har ju varit en hel del kostnadsökningar senaste tiden.

Företaget svarade att det inte var så det gick till och nej inga extra pengar fanns att få.

 

I ett möte i korridoren den 4 april kom parterna på mindre än 20 sekunder överens om att fördela 724 kr lika till alla lönegrupper och tillägg som tidigare finns med i revisionshöjningen höjs med 2,3%.

lön