Hej alla!

Information från Pappers  A -kassa

A-KASSAN INFORMERAR OM SKATTEREDUKTION FÖR AVGIFT TILL A-KASSAN
Riksdagen har beslutat att anta regeringens förslag om skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa. Skattereduktionen innebär att den som är med i en a-kassa får göra en avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade avgiften. Skattereduktionen syftar till att underlätta och uppmuntra till att fler ansluter sig till arbetslöshetsförsäkringen eftersom det är viktigt att enskilda omfattas av ett försäkringsskydd vid arbetslöshet som i sin tur upprätthåller konsumtionsförmågan och köpkraften. Enligt förslaget bidrar en hög anslutningsgrad, förutom till ekonomisk stabilitet under lågkonjunkturer, även till att upprätthålla legitimiteten och försäkringsmässigheten i arbetslöshetsförsäkringen. Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas på avgifter som betalas efter den 30 juni 2022. Beslutet innebär att a-kassorna ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket.
Med vänlig hälsning
PAPPERSINDUSTRIARBETARNAS
ARBETSLÖSHETSKASSA
Petra Andersson