Nytt avtal från 2018 om avsättning av livsarbetstid/A-konto till pensionspremie

 

För anställda som önskar avsätta livsarbetstid/A-kont till pensionspremie gäller följande:

Pensionspremiens storlek vid avsättning till pensionspremie

28%

Arbetsgivaren inbetalar det  avsatta beloppet samt tillför ytterligare 28 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidspunkten, 1 januari, inte har fyllt 25 år.

33%

– Arbetsgivaren inbetalar avsatta beloppet samt tillför ytterligare 33 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 januari, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som inte överstiger 7,5inkomstbasbelopp.( om du tjänade mindre än 461 250 kr i lön under 2017)

58%

– Arbetsgivaren inbetalar det avsatta beloppet samt tillför ytterligare 58 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 januari, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger. ( om du tjänade mer än 461 250 kr i lön under 2017)

 

Inbetalning enligt ovan sker som en Livsarbetstidspension till Fora.

Kommentar

De olika % satserna grundas på att det avsätts avtalspension på lönen först när man fyller 25 år och att man kompenseras om man väljer att sätta av lön till pension.

 

Avtalspension SAF-LO (ALS)

Avtalspensionspremien är 4,5% på bruttolön under 7,5 Inkomstbasbelopp, och 30% på lönedelar över 7,5 Inkomstbasbelopp.

 

28% Under 25 år ingen avtalspension

33% = 28% +5% i avtalspension             (4,5% avrundades till 5%)

58%= 28% +30% i avtalspension

 

 

 

 

Stefan Andersson

Ordförande för Pappers   sektion Fiberväven