2019 Lönerevison

Nya lönernivåer från 1:a april 2018

Det centrala avtalet gav garanterat 310 kr till alla + ytterligare ett utrymme på 310 kr att fördela i lokal förhandling. Totalt utrymme om 620 kr i månadslöneökning..

Tillägg och beredskapsersättningar  inskrivna i lokalavtalet räknas upp med 2,1%

Pappers utgångsläge var att det skulle fördelas lika till alla  om företaget inte var villiga att skjuta till lokala påslag.

Papper var villiga att fördela lika mycket i kronor som Företaget var villiga att skjuta till lokalt.

Företaget erbjöd ett lokalt påslag om 100 kr till 13  personer på underhåll om Pappers fördelade  av 6500 kr från potten till ett nytt UH tillägg om 600 kr.Pappers tackade nej och det blev  då 620 kr i ökning till alla.

 

2018 ökning Ny lön 2019
Grupp 1 21 838 kr 620 22 458 kr
Grupp 2 22 688 kr 620 23 308 kr
Grupp 3 23 887 kr 620 24 507 kr
Grupp 4 25 077 kr 620 25 697 kr
Kvalifikationstillägg
Grupp 3   1 tillägg                    250 kr
Grupp 3   2 tillägg                    400 kr
Grupp 4   1 tillägg                    300 kr
Grupp 4   2 tillägg                    500 kr
2018 2019
ökning 2,1 %
Operatör och andreoperatör 1 735 1771
Rullare 1 038 1060
Skyddsombud 598 611
Utbildare 598 611
Ansvarsområde dagtid 2204 2250
fl.arbetstid 977 998
lastning lö sö 665 679
beredskap vard. 498 508
beredskap lö/sö 911 930
storhelg u drift 1076 1099
storhelg m drift 1315 1343
Driftledarreserv 679 693