Alla inlägg av Stefan Andersson

Slutord från Stefan Andersson

Jag vill tacka alla medlemmar för det förtroende som jag haft och verkligen känt under min tid som ordförande och huvudskyddombud.

Jag har många bra minnen som jag kommer att bevara och ta med mig från mina år på ”Fiberväven” jag kommer alltid att minnas allt det stöd och uppskattning jag fått genom åren från arbetskamrater, kollegor och chefer.

Jag och Företaget har den 15 juni 2023 kommit överens om att gå skilda vägar, i och med det avslutades min tid på Fitesa.

Jag kommer att minnas många med mycket värme, och jag önskar er alla att det ska gå bra för Fitesa Sweden under många år.

 

Stefan Andersson

MEDLEMSMÖTE Onsdagen den 26 april kl. 16:30

MEDLEMSMÖTE  FYLLNADSVAL AV STYRELSE LEDAMÖTER

TID: Onsdagen den 26 april   kl. 16:30

PLATS: PLATS              VÄSTGÖTEGATAN 1   602 21   NORRKÖPING

pappers sek F

Information utanför porten på gatuplan. Om det uppstår frågor ring Stefan på mobilen 0701764744

 

Dagordning:

 

Avtal 2023

Fyllnadsval till styrelsen ordinarie ledamöter

Skydd

Val av ersättare till styrelsen

Avdelningsstyrelsen rapport från förhandlingar och nya löner

Utdelning av hederstecken

 

 

Nominerade till styrelsen är

Jonatan Cederborg

Aziz Barkamo

Robert Buday

Robin Hagström

Dennis Hagström

  KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

 

Välkommen

Sektionsstyrelsen Fiberväven

 

NOMINERINGAR

På nomineringsmötet den 27 mars 2023 nominerades följande medlemmar  till valbara som ledamöter till styrelsen.

Jonatan Cederborg

Aziz Barkamo

Robert Buday

Robin Hagström

Dennis Hagström

=================

 

Stefan Andersson

Ordförande

MEDLEMSMÖTE 27 Mars

 

 

pappers sek F

TID: Måndagen den 27 mars   kl. 16:30

PLATS: PLATS              VÄSTGÖTEGATAN 1   602 21   NORRKÖPING

Information utanför porten på gatuplan. Om det uppstår frågor ring Stefan på mobilen 0701764744

Dagordning:

Avtalskrav 2023

Nomineringar till styrelsen

Skydd

Val av ersättare till styrelsen

Avdelningsstyrelsens svar

Ordinarie styrelseledamöter på 2 år

Avgående Amela Modroja

1 Ordinarie styrelseledamöter på 1 år

Avgående Mikael Larsson

 

  KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

 

Välkommen

Sektionsstyrelsen Fiberväven

 

 

EXTRA MEDLEMSMÖTE

image001

            TID : Onsdagen den 15 februari 2023   kl. 16:30

PLATS:     VÄSTGÖTEGATAN 1   602 21   NORRKÖPING

Dagordning.

Information om indraget förhandlingsmandat för sektionen.

Avdelningen har återtaget sektionens förhandlingsmandatat och tillsatt en ny förhandlingskommite.

Det innebär förändrade  förutsättningar för den lokala verksamheten.

Sektionsstyrelsen träffas  kl 15:00 innan medlemsmötet  för  information om läget.

Kortrare information från förhandlingar –

Skydd.

Olyckor och tillbud,  finns en del att rapportera.

Arbetsmiljöverket  planerar besöka Fitesa den 16 februari

 

Information utanför porten på gatuplan. Om det uppstår frågor ring Stefan på mobilen 0701764744

KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

 

Välkommen

Sektionsstyrelsen Fiberväven

 

 

Årsmöte 2023

 

pappers sek F

 

 

ID : tisdagen den 24 januari  kl. 16:30

 

PLATS: VÄSTGÖTEGATAN 1    602 21  NORRKÖPING

Mötet hålls i våra nya lokaler2 tr

Om det uppstår frågor på plats ring Stefan på mobilen 0701764744

På dagordningen : Val av                                                                          

2     Ordinarie styrelseledamöter på 2 år

Ordförande på 2 år

1 Ordinarie styrelseledamöter på 1 år

AHSO på 3 år

  • Ordinarie årsmötesval
  • Frågan om ansvarsfrihet för det gångna året

        KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

Välkommen

Sektionstyrelsen Fiberväven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhandlingar om varsel/uppsägningar har avslutats den 1 december 2022

(medlemsmöte den15 december – se under detta inlägg)

Bemanning på skiftlagen och överflyttning/ tjänster dagtid gör att inga uppsägningar kommer att verkställas.                                           Organisation befattningar kollektiv skift   16 + 1 x 5 = 85

Ett visst behov av timvikarer kvarstår även fortsättningsvis, oklart i nuläget i vilken omfattning.

Bemanning på skiften ser nu ut så här från den 1:e januari 2023.

1 dec skiftorg

En tillfällig position ”SW4 resurs” kommer att tillkomma i avvaktan på att den nya linjen är på plats.

Norrköping den 1 december

Stefan Andersson         Ordförande.

MEDLEMSMÖTE torsdagen den 15 december kl. 17:00

tomte-11

 PLATS: PLATS VÄSTGÖTEGATAN 1 602 21 NORRKÖPING

Information utanför porten på gatuplan. Om det uppstår frågor ring Stefan på mobilen 0701764744

Dagordning:

Sedvanliga rapporter från diverse MBL och övriga förhandlingar.
Avtalskrav 2023
Nomineringar till årsmötet
Förslag till verksamhetsplan, beslut om antagande

2 Ordinarie styrelseledamöter på 2 år Ordförande på 2 år
1 Ordinarie styrelseledamöter på 1 år AHSO på 3 år

 

Pukki4  JULLOTTERI

Information om schema och helgdrift 2023

Information om schema och helgdrift 2023

Under sektionsstyrelsemötet den 7 oktober framkom att det spekuleras och cirkulerar uppgifter om pågående helgdriftförhandlingar på fabriken. Uppgifter som inte känns igen av ordförande eller Pappers förhandlingskommitté. Vi informerar därför om vad som för oss är känt och om det som berör samtal mellan företaget och Pappers rörande schema och helgdrift 2023.

Nuvarande helgdriftsavtal finns på hemsidan.

Stefan Andersson     Ordförande

 

Företaget kallade Pappers till ”Uppstart helgdriftsförhandlingar 2023” den 26 september 2022.

Företaget informerade om att det ser inte bra ut för 2023 och man behöver genomföra kostnadsbesparingar för att möta ägarnas avkastningskrav. Som försäljningsbudgeten ser ut för 2023 just i nuläget finns det inte något behov av att köra utökad drift.

Företaget ställer frågan hur Pappers tänker, om att det inte blir någon helgdrift nästa år?

Pappers svarar att vi är medvetna om att det blir en stor inkomstsänkning och risken att företaget varslar 2 personer per skift. Skenande inflation och på det sänkt lön slår hårt mot pappers medlemmar. Om inte företaget vill fortsätta med helgdrift måste medlemmarna få ett klart besked och driften ett schema för 2023.

Företaget nämner inget om att man vill köra vissa dagar, lämnar inte något bud eller förslag på något annat helgdrift avtal. Det man säger är att kanske kan vi komma överens om en option om att köra vissa helger vid behov mot en lägre % sats för att mildra lönefallet, men det är oklart i nuläget.

Vi svarar att om förutsättningarna ändras och det kommer in mer order är Företaget välkomna att påkalla förhandling i frågan. Pappers är då redo att sätta sig i nya förhandlingar.

Nuvarande avtal upphör enligt avtalstexten den 31 december 2022 och omfattar inte drift den 1 januari 2023.

Den 1 oktober 2022 meddelade företaget att man utifrån pappers centrala tolkningsföreträde formellt säger upp nuvarande överenskommelse om utökad drift 31 /12  2022 . Ordförande har bekräftat att uppsägningen är mottagen den 3 oktober.

 

Summerat om helgdrifts samtal

Som försäljningsbudgeten ser ut för 2023 just i nuläget finns det inte något behov av att köra utökad drift.

Företaget har inte efterfrågat förlängning av nuvarande avtal. Inte kommit med något annat förslag på utökad drift för vissa dygn eller erbjudit någon löneökning utöver den centrala löneökningen.

Det behövs ett klart besked till personalen och det ska förhandlas om ett skiftschema med årsarbetstid för 2023.

 

Lokala lönehöjningar från den 1 april 2022.

Norrköping den 23 mars 2022

Hej alla!

Nu är våren här och dagarna lite längre och det kan ju kännas positivt med tanke på omvärlden och stigande priser på i stort sett allting. Nu inleds årets löneförhandlingar och här är lite information inför årets förhandlingar

Till parterna att förhandla om finns ett garanterat centralt löneökningsutrymme på totalt 724kr för varje medlem. Till detta utrymme tillkommer lokalt förhandlade löneökningar.

Kommer man inte överens om några lokala ökningar utöver 724 kr ska potten fördelas så att alla garanteras 362 kr och resten 362 kr per medlem fördelas genom överenskommelse mellan parterna.

I det här läget kan någon få 362 kr i löneökning

Uppnås inte någon enighet faller ”stupstocksregeln” ut. Då får alla medlemmar 652 kronor i garanterad löneökning och företaget får fritt då bestämma över hur 72 kr per medlem ska fördelas inom befintligt lönesystem.

För beredskapstjänst utgående ersättningar och I lokalavtalen inskrivna särskilda tillägg för vissa arbeten eller tjänster höjs med centrala pengar fr.om. den 1 april 2022 med 2,3 procent

Att ”stupstocksregeln” faller ut är där vi brukar hamna!

Skälen till detta kan vara många , men att ingen vill vara den ”någon” som skulle får 362 kr i löneökning är inte så förvånande.  Vi brukar ha inställningen att får vi inga extra lokala pengar så ska alla i alla fall garanteras 652 kr i månaden i löneökning.

Så har det varit i många år men vi kommer naturligtvis att begära ett lokalt påslag även på 2022 års löneökningar. I år är det särskilt angeläget att få extra pengar lokalt med tanke på att inflationen gör att vi annars kommer att få en sänkt reallön.

Stefan Andersson

Ordförande