Årsmöte 2023

 

pappers sek F

 

 

ID : tisdagen den 24 januari  kl. 16:30

 

PLATS: VÄSTGÖTEGATAN 1    602 21  NORRKÖPING

Mötet hålls i våra nya lokaler2 tr

Om det uppstår frågor på plats ring Stefan på mobilen 0701764744

På dagordningen : Val av                                                                          

2     Ordinarie styrelseledamöter på 2 år

Ordförande på 2 år

1 Ordinarie styrelseledamöter på 1 år

AHSO på 3 år

  • Ordinarie årsmötesval
  • Frågan om ansvarsfrihet för det gångna året

        KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

Välkommen

Sektionstyrelsen Fiberväven