Förhandlingar om varsel/uppsägningar har avslutats den 1 december 2022

(medlemsmöte den15 december – se under detta inlägg)

Bemanning på skiftlagen och överflyttning/ tjänster dagtid gör att inga uppsägningar kommer att verkställas.                                           Organisation befattningar kollektiv skift   16 + 1 x 5 = 85

Ett visst behov av timvikarer kvarstår även fortsättningsvis, oklart i nuläget i vilken omfattning.

Bemanning på skiften ser nu ut så här från den 1:e januari 2023.

1 dec skiftorg

En tillfällig position ”SW4 resurs” kommer att tillkomma i avvaktan på att den nya linjen är på plats.

Norrköping den 1 december

Stefan Andersson         Ordförande.

MEDLEMSMÖTE torsdagen den 15 december kl. 17:00

tomte-11

 PLATS: PLATS VÄSTGÖTEGATAN 1 602 21 NORRKÖPING

Information utanför porten på gatuplan. Om det uppstår frågor ring Stefan på mobilen 0701764744

Dagordning:

Sedvanliga rapporter från diverse MBL och övriga förhandlingar.
Avtalskrav 2023
Nomineringar till årsmötet
Förslag till verksamhetsplan, beslut om antagande

2 Ordinarie styrelseledamöter på 2 år Ordförande på 2 år
1 Ordinarie styrelseledamöter på 1 år AHSO på 3 år

 

Pukki4  JULLOTTERI