MEDLEMSMÖTE MED VAL TID : Torsdagen den 4 november 2021 kl. 16:30

MEDLEMSMÖTE

pappers sek F

            

PLATS:              PLATS           VÄSTGÖTEGATAN 1   602 21   NORRKÖPING

Information utanför porten på gatuplan

Om det uppstår frågor ring Stefan på mobilen 0701764744

Dagordning:

Vi genomför val av Styrelse och övriga förtroende poster som skulle genomförts vid ordinarie årsmötet.

Nominerade och till vilka poster

Följande nomineringar har fastställts

uppdrag                         mandatperiod

Ordförande                          2 år                                        Stefan Andersson

Styrelseledamot                  2år                                          Fredrik K Andersson

Styrelseledamot                  2år                                          Amela Modronja

Styrelsens ansvarsfrihet för de gånga åren.  

Sedvanliga rapporter från diverse MBL och förhandlingar

       

KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

Välkommen

Stefan Andersson   Ordförande

 

 

20 Maj Digitalt medlemsmöte i Pappers avd 53

Digitalt medlemsmöte i Pappers avd 53

Den 20/5 2021 kl. 16:00

 

Man anmäler sig till mötet genom att skicka ett mail till

Stefan.Andersson

 

Man får en inbjudan till TEAMS möte. Den som känner sig osäker hur det fungerar kan vända sig till respektive sektion.

Sista anmälningsdag är den 20/5  09:00

Ur dagordningen:

 

Val av Kassör

Nominerad: Mats Asplund

Val av 2 styrelseledamöter

Nominerade:

Fredrik K Andersson.

Stefan Andersson.

Kenneth Johansson

Val av Studieorganisatör

Nominerad: Marcus Davidsson

Val av 2 revisorer

Nominerade :  Ulf Svensson

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut om medlemsavgift 2021

+ information om hur det går för bruken.

 

 

 

Välkomna hälsar styrelsen

Vice Ordförande avd.53 Stefan Andersson tel 0701764744

Nomineringar till årsmötet

Planen är att vi ska försöka hålla ett medlemsmöte  utomhus under april, eller ett digitalt alternativ.

// Stefan Andersson

Följande nomineringar har fastställts till årsmötet 2021

uppdrag                      mandatperiod                               Innehar posten idag

 

Ordförande                          2 år                                        Stefan Andersson

Styrelseledamot                2år                                          Fredrik K Andersson

Styrelseledamot                2år                                          Amela Modronja

Lönerna från 1 nov 2020 nu klara.

Pappers förhandlingskommitté och Företagets  har haft en lång diskussion om tilläggen och uppräkningen eller inte av dessa.

Företaget menade att uppräkningen av tilläggen skulle ingå i  utrymmet för uppräkningen av månadslönen.  Pappers att tilläggen skall räknas upp med 2,6%. Tilläggen räknades upp denna gång men företaget menar att det var ett undantag för  just denna  revision.

Till slut utlöste Företaget stupstocksregeln.

Fördelningen blev 717 kr till alla lönegrupper dvs 90% vilket är stupstocken på 90% -10% av löneutrymmet. Följande tillägg räknas upp med 2,6 %

Operatör, andreoperatör, rullare, ansvarsområdestillägg, reserv driftledare, utbildare, skyddsombud och  Flexibel arbetstid/ tillägg utl.

Den återstående potten på 10 %  på  8800 kr fördelas då av Företaget ensidigt enligt följande.

8 st skyddsombudstillägg + 273 kr

17 st ansvarsområdestillägg + 391

Företaget skjuter till 31 kronor totalt till den lokala potten.

Retroaktiva löner beräknas betalas ut på marslönen.

Förhandlingskommitten.

Stefan  Niklas  Sam

INGET FYSISKT MEDLEMSNOMINERINGSMÖTE I DECEMBER

Hej alla medlemmar!

Vi ska ha ett nomineringsförfarande till årsmötet 2021 i sektionen.

Avdelningen har sedan tidigare beslutat att inte genomföra nominering och val under samma mötestillfälle, nominerade valbara kandidater ska utlysas för allas kännedom innan valet genomförs.

Det blir nu inget vanligt fysiskt medlemsnomineringsmöte i december.  Efter samråd med valberedningen kom vi fram till att nomineringar ska lämnas till valberedningen så kommer styrelsen att fastställa de nomineringar som kommit in till vid styrelsemötet den 18 december kl 14.00 .

Alla medlemmar kan lämna nomineringar direkt till valberedningen, eller till någon i styrelsen som för förslaget vidare till valberedningen. Det är bra om valberedningen hinner kontakta de nominerade före den 18 december. Nomineringstiden startar den 9 december 2020.

Valberedare är Kjell Carlson på E skiftet och Linda Hägg på D skiftet

 

Följande nomineringar skall göras till årsmötet 2021

uppdrag                      mandatperiod                               Innehar posten idag

 

Ordförande                          2 år                                        Stefan Andersson

Styrelseledamot                2år                                          Fredrik K Andersson

Styrelseledamot                2år                                          Amela Modronja

AVTALET KLART 3 november

3 november 13 :55

Pappers har bittert och ytterst motvilligt tecknat ett avtal som följer den övriga löneökningsnivån inom industrin, det så kallade märket. Rikta inte besvikelsen mot våra förhandlare utan mot arbetsgivaren.

Varför gick vi inte ut i konflikt? Det Vi har ju en stark och stor strejkkassa. – Vi har naturligtvis övervägt detta.

Pappers tvingas till slut inse att verkligheten med Coronapandemi och restriktioner för att skydda liv och hälsa tillsammans med pågående korttidspermitteringar och uppsägningar på Pappers avtalsområde hade vridit konfliktvapnet ur våra händer. Vi kan bara jävligt surt konstatera att det här avtalet inte ger tillräckliga löneökningar för bibehållen köpkraft.

Arbetsgivarna ovilja att förhandla om fördelning av vinsterna och krav på återhållsamhet av löneökningar med hänvisning till pandemin är total. Våra motparter ville inte ens försöka ha en dialog om att hitta några gemensamma lösningar som skulle vara till gagn för bägge parterna.

I botten låg även hotet om uteblivna avtalspensioner och avtalslösningar för medlemmar mellan 24 till 22 år. Arbetsgivarna hade villkorat 3 åriga löneavtal för alla.

Den enkelriktade lojaliten och krav på att omvärden skall ska ställa upp med bidrag och lättnader i sjuklön och sänkta skatter är inte förvånande och går i linje med vad som kan förväntas. Svenskt Näringsliv ropar inte bara på bidrag och skattelättnader till sina krisande medlemmar, de tar även samhällets olycka som intäkt för att de företag som tjänar bra eller ännu mer ska slippa löneökningar.

AVTALET

Avtalet löper över perioden Från 31 oktober 2020 till 31 mars 2023 och är uppsägningsbart sista året.

Från 1 november 2020 till 31 mars 2022 utgår löneökningar på 2,7% det ger en ökning med 1,35% per år. Hyreshöjningarna i Norrköping var 2.2% från den 1 januari 2020.

Lönerna höjs inte alls för perioden 1 april – 31 oktober 2020. Från 1 november 2020 till 31 mars 2022 höjs lönerna med 2,7%.

Lönehöjningar fr o m den 1 april 2022 utgår med 2,3%

Till det kommer en avsättning på ytterligare 0,3% per år till delpension från 1 november 2020.

Avtalsrörelsen avlutas i de lokala förhandlingarna och det återstår att se om det finns arbetsgivare som vill dela med sig mer rättvist av vinsterna lokalt eller om avtalsnivån i centrala avtalet utnyttjas som en begränsning.

Stefan Andersson    Sektionsordförande på  Fiberväven

Styreledamot Pappers avdelning 53

( Distriktsordförande Östra distriktet /ledamot pappers förbundsstyrelse.)

2 November 15:10 Läget i avtalsförhandlingarna.

Vi är nu inne på 2:a dagen utan avtal.

Efter ett  förhandlingsförsök tidigare under dagen återupptog förhandlingarna klockan 15:00 igen.

Förhandlingarna präglas av att industriarbetsgivarna inte kommer oss tillmötes på en enda punkt på en enda millimeter utöver vad  ”märket” gett till industrifacken.

”På östfronten intet nytt” skulle man kunna säga

Den största besvikelsen är väl ändå att det inte går att får löneökning eller kompensation från 1:a april i år.

En död fråga, enligt arbetsgivarna.   Eller ”så är det”!

Pappers Sektion Fibervävens förhandlare har haft ett kort informationsmöte under eftermiddagen.

Stefan Andersson

 

 

20:42

Går inte att släppa ut några siffror eller krontal under pågående överläggningar.

Men parterna står en bra bit från varan, förhandlingarna har avbrutits för idag. Planeras återupptas 12:30 i morgon måndag

Informations möte på Teams för avdelningarna klockan 09:00 i morgon

 

 

18:24

Fortfarande avtalslöst tillstånd – Industriarbetsgivarna verkar inte vara ett dugg oroliga för det

Pappers förklarar att vi fortfarande inte är imponerade.

Förhandlingar återupptas 18.45  ändrat till 19.00