Helgdriftsavtal under 2020 -2022

Parterna  lyckades  till slut enas om att vi gå vidare i 3 år på en kopia av villkoren det gamla avtalet.   Avtalet  godkändes av medlemmarna

===================================================

Denna överenskommelse avser utökad drift samtliga helgdagar (stoppdagar enligt AAV §4 A mom. 2a)

  • Ob-ersättning enligt AAV (faktor 80)
  • Övertidsersättning enligt AAV (faktor 50)
  • Beredskapsersättning enligt DET 0557

Ersättning för utökad drift under perioden 1 februari 2020 till 31 december 2020 är 11,34% och från den 1 januari 2021 till den 31 december 2022 är den 10,40% och utgår som ett OB-grundande månadslönetillägg.

Huvudsemester om 4 veckor.

Enskild överenskommelse om uppdelning av huvudsemestern fastställes i förhandling med Pappers. Vid uppdelning utgår semesterspridningsersättning enligt avtal såvida inte den anställde på egen särskild begäran får semestern uppdelad.

Överskjutande årsarbetstid och semester hanteras enligt överenskommelse om semester och årsarbetstid för skiftgående personal, enligt bilaga 1

Överenskommelse om utökad drift gäller till den 31 december 2022.

Avtalet omfattar samtliga kollektivanställda

För att avtalet ska vara giltigt ska Pappers medlemmar godkänna överenskommelsen via omröstning och överenskommelsen om drift under ovan nämnda uppehållstider införs i lokalavtalet.

 

 

Information inför ATK valet

Val av Livsarbetstids konto

Om du som kan väljer att sätta av ATK pengar som avtalspensionspremie höjs premien med en 28%, 33% eller 58 % ökning av insättningen. Den som varit anställd kortare tid en 5 år får inte välja utan pengarna sätt av till pension.

Grunden är att man räknar på 2019 års nivåer

– Arbetsgivaren inbetalar det avsatta beloppet samt tillför ytterligare 28 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidspunkten, 1 januari, inte har fyllt 25 år.

– Arbetsgivaren inbetalar det enligt avsatta beloppet samt tillför ytterligare 33 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 januari, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som inte överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

– Arbetsgivaren inbetalar avsatta beloppet samt tillför ytterligare 58 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 januari, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp

Bra att veta

7,5 inkomstbasbelopp för 2019 är 483 000 kronor. Så du ska ha tjänat mer än så i avtalspensionsmedförande lön under 2019 och ha fyllt 25 år för att få 58 % påslag

Väljer man tid eller pengar utgår 13,5 % i semesterersättning på intjänad A – kontobelopp

Om man inte väljer att spara ATK i pension ska man veta att man tjänar in till underlag för allmän pension (pensionsrätter) upp till 538 700 kr under 2020.

Väljer man att spara ATK till avtalspension så sänker man sin pensionsgrundande inkomst med samma belopp + 13,5 % i semesterersättning. Räknar man inte att tjäna med att tjäna 538 700 kr under 2020 utan ATK pengarna. Så sänker man underlaget för allmänna pensionsrätter med motsvarande belopp.

Kommer inkomsten att överstiga 538 700 kr under 2020 utan uttag av ATK pengar så behåller man fullt underlag för allmän pension. Allmänna pensionsrätter räknas till 16% inkomstpension + 2,5% premiepension = 18,5 %

Vad har jag tjänat in i avtalspensionsmedförande lön under 2019?

Man kan vända sig personalchefen eller till Pappers Ordförande som kan ta fram uppgiften eller

Själv logga in sig på www.fora.se och in på ”Inrapporterad lön/premie från arbetsgivare”