Kategoriarkiv: Okategoriserade

Slutord från Stefan Andersson

Jag vill tacka alla medlemmar för det förtroende som jag haft och verkligen känt under min tid som ordförande och huvudskyddombud.

Jag har många bra minnen som jag kommer att bevara och ta med mig från mina år på ”Fiberväven” jag kommer alltid att minnas allt det stöd och uppskattning jag fått genom åren från arbetskamrater, kollegor och chefer.

Jag och Företaget har den 15 juni 2023 kommit överens om att gå skilda vägar, i och med det avslutades min tid på Fitesa.

Jag kommer att minnas många med mycket värme, och jag önskar er alla att det ska gå bra för Fitesa Sweden under många år.

 

Stefan Andersson

MEDLEMSMÖTE Onsdagen den 26 april kl. 16:30

MEDLEMSMÖTE  FYLLNADSVAL AV STYRELSE LEDAMÖTER

TID: Onsdagen den 26 april   kl. 16:30

PLATS: PLATS              VÄSTGÖTEGATAN 1   602 21   NORRKÖPING

pappers sek F

Information utanför porten på gatuplan. Om det uppstår frågor ring Stefan på mobilen 0701764744

 

Dagordning:

 

Avtal 2023

Fyllnadsval till styrelsen ordinarie ledamöter

Skydd

Val av ersättare till styrelsen

Avdelningsstyrelsen rapport från förhandlingar och nya löner

Utdelning av hederstecken

 

 

Nominerade till styrelsen är

Jonatan Cederborg

Aziz Barkamo

Robert Buday

Robin Hagström

Dennis Hagström

  KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

 

Välkommen

Sektionsstyrelsen Fiberväven

 

NOMINERINGAR

På nomineringsmötet den 27 mars 2023 nominerades följande medlemmar  till valbara som ledamöter till styrelsen.

Jonatan Cederborg

Aziz Barkamo

Robert Buday

Robin Hagström

Dennis Hagström

=================

 

Stefan Andersson

Ordförande

MEDLEMSMÖTE 27 Mars

 

 

pappers sek F

TID: Måndagen den 27 mars   kl. 16:30

PLATS: PLATS              VÄSTGÖTEGATAN 1   602 21   NORRKÖPING

Information utanför porten på gatuplan. Om det uppstår frågor ring Stefan på mobilen 0701764744

Dagordning:

Avtalskrav 2023

Nomineringar till styrelsen

Skydd

Val av ersättare till styrelsen

Avdelningsstyrelsens svar

Ordinarie styrelseledamöter på 2 år

Avgående Amela Modroja

1 Ordinarie styrelseledamöter på 1 år

Avgående Mikael Larsson

 

  KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

 

Välkommen

Sektionsstyrelsen Fiberväven

 

 

EXTRA MEDLEMSMÖTE

image001

            TID : Onsdagen den 15 februari 2023   kl. 16:30

PLATS:     VÄSTGÖTEGATAN 1   602 21   NORRKÖPING

Dagordning.

Information om indraget förhandlingsmandat för sektionen.

Avdelningen har återtaget sektionens förhandlingsmandatat och tillsatt en ny förhandlingskommite.

Det innebär förändrade  förutsättningar för den lokala verksamheten.

Sektionsstyrelsen träffas  kl 15:00 innan medlemsmötet  för  information om läget.

Kortrare information från förhandlingar –

Skydd.

Olyckor och tillbud,  finns en del att rapportera.

Arbetsmiljöverket  planerar besöka Fitesa den 16 februari

 

Information utanför porten på gatuplan. Om det uppstår frågor ring Stefan på mobilen 0701764744

KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

 

Välkommen

Sektionsstyrelsen Fiberväven

 

 

Årsmöte 2023

 

pappers sek F

 

 

ID : tisdagen den 24 januari  kl. 16:30

 

PLATS: VÄSTGÖTEGATAN 1    602 21  NORRKÖPING

Mötet hålls i våra nya lokaler2 tr

Om det uppstår frågor på plats ring Stefan på mobilen 0701764744

På dagordningen : Val av                                                                          

2     Ordinarie styrelseledamöter på 2 år

Ordförande på 2 år

1 Ordinarie styrelseledamöter på 1 år

AHSO på 3 år

  • Ordinarie årsmötesval
  • Frågan om ansvarsfrihet för det gångna året

        KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

Välkommen

Sektionstyrelsen Fiberväven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhandlingar om varsel/uppsägningar har avslutats den 1 december 2022

(medlemsmöte den15 december – se under detta inlägg)

Bemanning på skiftlagen och överflyttning/ tjänster dagtid gör att inga uppsägningar kommer att verkställas.                                           Organisation befattningar kollektiv skift   16 + 1 x 5 = 85

Ett visst behov av timvikarer kvarstår även fortsättningsvis, oklart i nuläget i vilken omfattning.

Bemanning på skiften ser nu ut så här från den 1:e januari 2023.

1 dec skiftorg

En tillfällig position ”SW4 resurs” kommer att tillkomma i avvaktan på att den nya linjen är på plats.

Norrköping den 1 december

Stefan Andersson         Ordförande.