ARKIV ____ Lönerna från 1 nov 2020 nu klara.

Pappers förhandlingskommitté och Företagets  har haft en lång diskussion om tilläggen och uppräkningen eller inte av dessa.

Företaget menade att uppräkningen av tilläggen skulle ingå i  utrymmet för uppräkningen av månadslönen.  Pappers att tilläggen skall räknas upp med 2,6%. Tilläggen räknades upp denna gång men företaget menar att det var ett undantag för  just denna  revision.

Till slut utlöste Företaget stupstocksregeln.

Fördelningen blev 717 kr till alla lönegrupper dvs 90% vilket är stupstocken på 90% -10% av löneutrymmet. Följande tillägg räknas upp med 2,6 %

Operatör, andreoperatör, rullare, ansvarsområdestillägg, reserv driftledare, utbildare, skyddsombud och  Flexibel arbetstid/ tillägg utl.

Den återstående potten på 10 %  på  8800 kr fördelas då av Företaget ensidigt enligt följande.

8 st skyddsombudstillägg + 273 kr

17 st ansvarsområdestillägg + 391

Företaget skjuter till 31 kronor totalt till den lokala potten.

Retroaktiva löner beräknas betalas ut på marslönen.

Förhandlingskommitten.

Stefan  Niklas  Sam