MEDLEMSMÖTE 10/8-23 Kl.16.30

Nomineringsmöte för 

SEKTION FIBERVÄVEN


TID: Den 10 Augusti 2023  Kl. 16:30

PLATS: Pappers expedition på Västgötegatan 1


Ur Dagordningen:

  • Information från styrelsen
  • Nominering av HSO
  • Nominering av ordförande
  • Nominering av styrelseledamöter
  • Val av styrelseersättare
  • Övriga frågor

Välkomna!

1000004882(1)