Lokala lönehöjningar från den 1 april 2022.

Norrköping den 23 mars 2022

Hej alla!

Nu är våren här och dagarna lite längre och det kan ju kännas positivt med tanke på omvärlden och stigande priser på i stort sett allting. Nu inleds årets löneförhandlingar och här är lite information inför årets förhandlingar

Till parterna att förhandla om finns ett garanterat centralt löneökningsutrymme på totalt 724kr för varje medlem. Till detta utrymme tillkommer lokalt förhandlade löneökningar.

Kommer man inte överens om några lokala ökningar utöver 724 kr ska potten fördelas så att alla garanteras 362 kr och resten 362 kr per medlem fördelas genom överenskommelse mellan parterna.

I det här läget kan någon få 362 kr i löneökning

Uppnås inte någon enighet faller ”stupstocksregeln” ut. Då får alla medlemmar 652 kronor i garanterad löneökning och företaget får fritt då bestämma över hur 72 kr per medlem ska fördelas inom befintligt lönesystem.

För beredskapstjänst utgående ersättningar och I lokalavtalen inskrivna särskilda tillägg för vissa arbeten eller tjänster höjs med centrala pengar fr.om. den 1 april 2022 med 2,3 procent

Att ”stupstocksregeln” faller ut är där vi brukar hamna!

Skälen till detta kan vara många , men att ingen vill vara den ”någon” som skulle får 362 kr i löneökning är inte så förvånande.  Vi brukar ha inställningen att får vi inga extra lokala pengar så ska alla i alla fall garanteras 652 kr i månaden i löneökning.

Så har det varit i många år men vi kommer naturligtvis att begära ett lokalt påslag även på 2022 års löneökningar. I år är det särskilt angeläget att få extra pengar lokalt med tanke på att inflationen gör att vi annars kommer att få en sänkt reallön.

Stefan Andersson

Ordförande