18:24

Fortfarande avtalslöst tillstånd – Industriarbetsgivarna verkar inte vara ett dugg oroliga för det

Pappers förklarar att vi fortfarande inte är imponerade.

Förhandlingar återupptas 18.45  ändrat till 19.00

Den 1 november Tid 17:17

Den 1 november Tid 17:17

Hej Alla medlemmar!   Sprid gärna

Här kommer en direkt rapport från pågående förhandlingar

Vi har just avslutat en genomgång av arbetsgivarnas bud och resultatet av förhandlingarna som startade klockan 15.

Det är så dåligt att vi konstaterar att vi måste fortsätta förhandla och nästa omgång i ringen börjar 17.30

Vi har nu att ta hänsyn till att det finns ett märke och industriavtal

 

Händer något av värde före midnatt ska jag försöka förmedla det här.

Stefan Andersson

Centrala Avtalsförhandlingar står nu still

Stockholm den 31 oktober 2020 klockan strax efter 19

Personlig rapport till medlemmarna / arbetskamraterna på hemmafronten

 

Pappers visade stort ansvar under avtalsrörelsen i våras. Vi förstod då alla parter tillsammans att det inte var så klokt att förhandla och i värsta fall gå i konflikt i en situation där vi inte visste så mycket om covid19 eller dess konsekvenser.

På Fitesa gjorde Pappers förhandlare avsteg från anställningsreglerna så att Företaget kunde bemanna upp skiftlagen och pappers medlemmar höll igång driften trots hög frånvaro.

Samhället och skattebetalarna lånar nu pengar och skuldesätter oss alla för att stötta Företagen med bidrag och sjuklönekostnader. Arbetsgivarna kräver med anledning av pandimikrisen att vi ska vara nöjda utan löneökningar eller nöja oss med nästan ingen löneökning alls.

Frågan om löneökning eller kompensation från 1:a april fick tydligen dödlig covidsjuka och dog.

Tur för arbetsgivarna att vi är tillräckligt många medlemmar som är friska och orkar jobba sina pass, ställa upp på övertidsarbete och håller vinstmaskineriet igång.

Vi erbjuds nu centralt 0 kronor i löneökning för 2020 plus skitpengar i 3 år från 1 november och Industriarbetsgivarna upprepar att frågan om lönekompensation från 1:a april inte finns och är död. Erbjuds är väl kanske att ta i, för några pengar i siffror har vi inte fått alls. Mera typ att arbetsgivarna måste få mer att säga till om i fördelningen av lön och en rad försämringar av våra övriga villkor i avtalen. Vi upplever att Industriarbetsgivarna passar inte vill förhandla utan med oss utan förhalar tills det är klart på andra avtalsområden och det finns ett ”färdigt märke” och då får vi hålla oss till det.

Med snart bara 4 timmar innan avtalet går ut sitter jag med resten av Förbundsstyrelsen i Stockholm och bara konstatera att vi inte kommer att ha något nytt avtal i hamn till i morgon den 1 november då nuvarande avtal gått ut.

Kravet har tidigare varit att den svenska industrins konkurrenskraft gentemot omvärlden skall vara normgivande för svensk löneutveckling utan hänsyn till utvecklingen i andra branscher. Nu är det plötsligt den krisdrabbade servicesektorn, hotell och restaurangbranschen som plötsligt ska vara normen för alla arbetares löner. Förhållandena i omvärlden kommer alltid att vridas till en orsak och argument för låga arbetarlöner. Är inte eurokursen eller räntan för hög så är den för låg.

Det är inte och lär aldrig bli tillräckligt med vinst någon gång och aldrig för att det ska finnas utrymme för att få ett anständigt bud på höjda löner varken lokalt eller centralt.

Stefan Andersson Sektions Ordförande

( Tillika Ordförande Östra distriktet, ledamot Pappers Förbundsstyrelse)

INGA LÖNEÖKNINGAR FÖR 2020!!

Pappers och Industriarbetsgivarna står  mycket långt ifrån att komma överens med varandra. Risken för konflikt ökar nu för varje timme.

Industriarbetsgivarna vägrar att gå med på några löneökningar , och något retroaktivt  från 1;a april kan det inte bli tal om.

– Det är helt andra förutsättningar. Det är inte bara en pandemi vi pratar om, vi befinner oss i en verklig, rejäl och djup lågkonjunktur, säger Per Widolf, förhandlingschef för Industriarbetsgivarna.

Pappers vill bland annat ha 4 procents löneökning under 12 månader, och bland annat utökad ATK .

Det är inte så många dagar kvar till att ett  nytt avtal ( måndagen den 26 oktober)och parterna står under måndagen mycket långt från varandra .  Man kan nog säga att man hittils  inte kommit överens  om något över huvud taget.

Stefan Andersson

 

Helgdriftsavtal under 2020 -2022

Parterna  lyckades  till slut enas om att vi gå vidare i 3 år på en kopia av villkoren det gamla avtalet.   Avtalet  godkändes av medlemmarna

===================================================

Denna överenskommelse avser utökad drift samtliga helgdagar (stoppdagar enligt AAV §4 A mom. 2a)

  • Ob-ersättning enligt AAV (faktor 80)
  • Övertidsersättning enligt AAV (faktor 50)
  • Beredskapsersättning enligt DET 0557

Ersättning för utökad drift under perioden 1 februari 2020 till 31 december 2020 är 11,34% och från den 1 januari 2021 till den 31 december 2022 är den 10,40% och utgår som ett OB-grundande månadslönetillägg.

Huvudsemester om 4 veckor.

Enskild överenskommelse om uppdelning av huvudsemestern fastställes i förhandling med Pappers. Vid uppdelning utgår semesterspridningsersättning enligt avtal såvida inte den anställde på egen särskild begäran får semestern uppdelad.

Överskjutande årsarbetstid och semester hanteras enligt överenskommelse om semester och årsarbetstid för skiftgående personal, enligt bilaga 1

Överenskommelse om utökad drift gäller till den 31 december 2022.

Avtalet omfattar samtliga kollektivanställda

För att avtalet ska vara giltigt ska Pappers medlemmar godkänna överenskommelsen via omröstning och överenskommelsen om drift under ovan nämnda uppehållstider införs i lokalavtalet.

 

 

Information inför ATK valet

Val av Livsarbetstids konto

Om du som kan väljer att sätta av ATK pengar som avtalspensionspremie höjs premien med en 28%, 33% eller 58 % ökning av insättningen. Den som varit anställd kortare tid en 5 år får inte välja utan pengarna sätt av till pension.

Grunden är att man räknar på 2019 års nivåer

– Arbetsgivaren inbetalar det avsatta beloppet samt tillför ytterligare 28 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidspunkten, 1 januari, inte har fyllt 25 år.

– Arbetsgivaren inbetalar det enligt avsatta beloppet samt tillför ytterligare 33 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 januari, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som inte överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

– Arbetsgivaren inbetalar avsatta beloppet samt tillför ytterligare 58 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 januari, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp

Bra att veta

7,5 inkomstbasbelopp för 2019 är 483 000 kronor. Så du ska ha tjänat mer än så i avtalspensionsmedförande lön under 2019 och ha fyllt 25 år för att få 58 % påslag

Väljer man tid eller pengar utgår 13,5 % i semesterersättning på intjänad A – kontobelopp

Om man inte väljer att spara ATK i pension ska man veta att man tjänar in till underlag för allmän pension (pensionsrätter) upp till 538 700 kr under 2020.

Väljer man att spara ATK till avtalspension så sänker man sin pensionsgrundande inkomst med samma belopp + 13,5 % i semesterersättning. Räknar man inte att tjäna med att tjäna 538 700 kr under 2020 utan ATK pengarna. Så sänker man underlaget för allmänna pensionsrätter med motsvarande belopp.

Kommer inkomsten att överstiga 538 700 kr under 2020 utan uttag av ATK pengar så behåller man fullt underlag för allmän pension. Allmänna pensionsrätter räknas till 16% inkomstpension + 2,5% premiepension = 18,5 %

Vad har jag tjänat in i avtalspensionsmedförande lön under 2019?

Man kan vända sig personalchefen eller till Pappers Ordförande som kan ta fram uppgiften eller

Själv logga in sig på www.fora.se och in på ”Inrapporterad lön/premie från arbetsgivare”

 

 

 

Tänkvärda tankar

Härom dagen läste jag en krönika skriven av Jenny Bengtsson i tidningen Arbetarskydd. Hon skriver :

”Det var inte förrän jag fick mitt första fasta jobb som jag gick med i facket. Jag gick en medlemsutbildning och fick lära mig det absolut mest grund­läggande: att det inte finns någon lagstadgad minimilön i Sverige, därför att fack och arbetsgivare förhandlar om minimilöner, vilket gett Sverige ett av världens högsta lönelägen. Att varenda ersättning jag någonsin haft var resultat av fackliga krav i första steget och facklig kamp i andra. Att saker som presenterats som förmåner inte alls var det, utan egentligen var precis enligt laglig lägstanivå och inte en millimeter eller ett öre mer. I princip ingenting som gynnade mig i mitt liv utanför arbetet hade tillkommit på arbets­givarens eget initiativ utan hade tvingas fram av fackliga och säkert, enligt arbets­givarna, skitjobbiga aktivister.”

Ordförande

2019 Lönerevison

Nya lönernivåer från 1:a april 2018

Det centrala avtalet gav garanterat 310 kr till alla + ytterligare ett utrymme på 310 kr att fördela i lokal förhandling. Totalt utrymme om 620 kr i månadslöneökning..

Tillägg och beredskapsersättningar  inskrivna i lokalavtalet räknas upp med 2,1%

Pappers utgångsläge var att det skulle fördelas lika till alla  om företaget inte var villiga att skjuta till lokala påslag.

Papper var villiga att fördela lika mycket i kronor som Företaget var villiga att skjuta till lokalt.

Företaget erbjöd ett lokalt påslag om 100 kr till 13  personer på underhåll om Pappers fördelade  av 6500 kr från potten till ett nytt UH tillägg om 600 kr.Pappers tackade nej och det blev  då 620 kr i ökning till alla.

 

2018 ökning Ny lön 2019
Grupp 1 21 838 kr 620 22 458 kr
Grupp 2 22 688 kr 620 23 308 kr
Grupp 3 23 887 kr 620 24 507 kr
Grupp 4 25 077 kr 620 25 697 kr
Kvalifikationstillägg
Grupp 3   1 tillägg                    250 kr
Grupp 3   2 tillägg                    400 kr
Grupp 4   1 tillägg                    300 kr
Grupp 4   2 tillägg                    500 kr
2018 2019
ökning 2,1 %
Operatör och andreoperatör 1 735 1771
Rullare 1 038 1060
Skyddsombud 598 611
Utbildare 598 611
Ansvarsområde dagtid 2204 2250
fl.arbetstid 977 998
lastning lö sö 665 679
beredskap vard. 498 508
beredskap lö/sö 911 930
storhelg u drift 1076 1099
storhelg m drift 1315 1343
Driftledarreserv 679 693

 

 

 

 

Nytt avtal från 2018 om avsättning av livsarbetstid/A-konto till pensionspremie

 

För anställda som önskar avsätta livsarbetstid/A-kont till pensionspremie gäller följande:

Pensionspremiens storlek vid avsättning till pensionspremie

28%

Arbetsgivaren inbetalar det  avsatta beloppet samt tillför ytterligare 28 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidspunkten, 1 januari, inte har fyllt 25 år.

33%

– Arbetsgivaren inbetalar avsatta beloppet samt tillför ytterligare 33 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 januari, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som inte överstiger 7,5inkomstbasbelopp.( om du tjänade mindre än 461 250 kr i lön under 2017)

58%

– Arbetsgivaren inbetalar det avsatta beloppet samt tillför ytterligare 58 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 januari, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger. ( om du tjänade mer än 461 250 kr i lön under 2017)

 

Inbetalning enligt ovan sker som en Livsarbetstidspension till Fora.

Kommentar

De olika % satserna grundas på att det avsätts avtalspension på lönen först när man fyller 25 år och att man kompenseras om man väljer att sätta av lön till pension.

 

Avtalspension SAF-LO (ALS)

Avtalspensionspremien är 4,5% på bruttolön under 7,5 Inkomstbasbelopp, och 30% på lönedelar över 7,5 Inkomstbasbelopp.

 

28% Under 25 år ingen avtalspension

33% = 28% +5% i avtalspension             (4,5% avrundades till 5%)

58%= 28% +30% i avtalspension

 

 

 

 

Stefan Andersson

Ordförande för Pappers   sektion Fiberväven