MEDLEMSMÖTE 27 Mars

 

 

pappers sek F

TID: Måndagen den 27 mars   kl. 16:30

PLATS: PLATS              VÄSTGÖTEGATAN 1   602 21   NORRKÖPING

Information utanför porten på gatuplan. Om det uppstår frågor ring Stefan på mobilen 0701764744

Dagordning:

Avtalskrav 2023

Nomineringar till styrelsen

Skydd

Val av ersättare till styrelsen

Avdelningsstyrelsens svar

Ordinarie styrelseledamöter på 2 år

Avgående Amela Modroja

1 Ordinarie styrelseledamöter på 1 år

Avgående Mikael Larsson

 

  KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

 

Välkommen

Sektionsstyrelsen Fiberväven

 

 

EXTRA MEDLEMSMÖTE

image001

            TID : Onsdagen den 15 februari 2023   kl. 16:30

PLATS:     VÄSTGÖTEGATAN 1   602 21   NORRKÖPING

Dagordning.

Information om indraget förhandlingsmandat för sektionen.

Avdelningen har återtaget sektionens förhandlingsmandatat och tillsatt en ny förhandlingskommite.

Det innebär förändrade  förutsättningar för den lokala verksamheten.

Sektionsstyrelsen träffas  kl 15:00 innan medlemsmötet  för  information om läget.

Kortrare information från förhandlingar –

Skydd.

Olyckor och tillbud,  finns en del att rapportera.

Arbetsmiljöverket  planerar besöka Fitesa den 16 februari

 

Information utanför porten på gatuplan. Om det uppstår frågor ring Stefan på mobilen 0701764744

KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

 

Välkommen

Sektionsstyrelsen Fiberväven

 

 

Årsmöte 2023

 

pappers sek F

 

 

ID : tisdagen den 24 januari  kl. 16:30

 

PLATS: VÄSTGÖTEGATAN 1    602 21  NORRKÖPING

Mötet hålls i våra nya lokaler2 tr

Om det uppstår frågor på plats ring Stefan på mobilen 0701764744

På dagordningen : Val av                                                                          

2     Ordinarie styrelseledamöter på 2 år

Ordförande på 2 år

1 Ordinarie styrelseledamöter på 1 år

AHSO på 3 år

  • Ordinarie årsmötesval
  • Frågan om ansvarsfrihet för det gångna året

        KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

Välkommen

Sektionstyrelsen Fiberväven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhandlingar om varsel/uppsägningar har avslutats den 1 december 2022

(medlemsmöte den15 december – se under detta inlägg)

Bemanning på skiftlagen och överflyttning/ tjänster dagtid gör att inga uppsägningar kommer att verkställas.                                           Organisation befattningar kollektiv skift   16 + 1 x 5 = 85

Ett visst behov av timvikarer kvarstår även fortsättningsvis, oklart i nuläget i vilken omfattning.

Bemanning på skiften ser nu ut så här från den 1:e januari 2023.

1 dec skiftorg

En tillfällig position ”SW4 resurs” kommer att tillkomma i avvaktan på att den nya linjen är på plats.

Norrköping den 1 december

Stefan Andersson         Ordförande.

MEDLEMSMÖTE torsdagen den 15 december kl. 17:00

tomte-11

 PLATS: PLATS VÄSTGÖTEGATAN 1 602 21 NORRKÖPING

Information utanför porten på gatuplan. Om det uppstår frågor ring Stefan på mobilen 0701764744

Dagordning:

Sedvanliga rapporter från diverse MBL och övriga förhandlingar.
Avtalskrav 2023
Nomineringar till årsmötet
Förslag till verksamhetsplan, beslut om antagande

2 Ordinarie styrelseledamöter på 2 år Ordförande på 2 år
1 Ordinarie styrelseledamöter på 1 år AHSO på 3 år

 

Pukki4  JULLOTTERI

Information om schema och helgdrift 2023

Information om schema och helgdrift 2023

Under sektionsstyrelsemötet den 7 oktober framkom att det spekuleras och cirkulerar uppgifter om pågående helgdriftförhandlingar på fabriken. Uppgifter som inte känns igen av ordförande eller Pappers förhandlingskommitté. Vi informerar därför om vad som för oss är känt och om det som berör samtal mellan företaget och Pappers rörande schema och helgdrift 2023.

Nuvarande helgdriftsavtal finns på hemsidan.

Stefan Andersson     Ordförande

 

Företaget kallade Pappers till ”Uppstart helgdriftsförhandlingar 2023” den 26 september 2022.

Företaget informerade om att det ser inte bra ut för 2023 och man behöver genomföra kostnadsbesparingar för att möta ägarnas avkastningskrav. Som försäljningsbudgeten ser ut för 2023 just i nuläget finns det inte något behov av att köra utökad drift.

Företaget ställer frågan hur Pappers tänker, om att det inte blir någon helgdrift nästa år?

Pappers svarar att vi är medvetna om att det blir en stor inkomstsänkning och risken att företaget varslar 2 personer per skift. Skenande inflation och på det sänkt lön slår hårt mot pappers medlemmar. Om inte företaget vill fortsätta med helgdrift måste medlemmarna få ett klart besked och driften ett schema för 2023.

Företaget nämner inget om att man vill köra vissa dagar, lämnar inte något bud eller förslag på något annat helgdrift avtal. Det man säger är att kanske kan vi komma överens om en option om att köra vissa helger vid behov mot en lägre % sats för att mildra lönefallet, men det är oklart i nuläget.

Vi svarar att om förutsättningarna ändras och det kommer in mer order är Företaget välkomna att påkalla förhandling i frågan. Pappers är då redo att sätta sig i nya förhandlingar.

Nuvarande avtal upphör enligt avtalstexten den 31 december 2022 och omfattar inte drift den 1 januari 2023.

Den 1 oktober 2022 meddelade företaget att man utifrån pappers centrala tolkningsföreträde formellt säger upp nuvarande överenskommelse om utökad drift 31 /12  2022 . Ordförande har bekräftat att uppsägningen är mottagen den 3 oktober.

 

Summerat om helgdrifts samtal

Som försäljningsbudgeten ser ut för 2023 just i nuläget finns det inte något behov av att köra utökad drift.

Företaget har inte efterfrågat förlängning av nuvarande avtal. Inte kommit med något annat förslag på utökad drift för vissa dygn eller erbjudit någon löneökning utöver den centrala löneökningen.

Det behövs ett klart besked till personalen och det ska förhandlas om ett skiftschema med årsarbetstid för 2023.

 

Lokala lönehöjningar från den 1 april 2022.

Norrköping den 23 mars 2022

Hej alla!

Nu är våren här och dagarna lite längre och det kan ju kännas positivt med tanke på omvärlden och stigande priser på i stort sett allting. Nu inleds årets löneförhandlingar och här är lite information inför årets förhandlingar

Till parterna att förhandla om finns ett garanterat centralt löneökningsutrymme på totalt 724kr för varje medlem. Till detta utrymme tillkommer lokalt förhandlade löneökningar.

Kommer man inte överens om några lokala ökningar utöver 724 kr ska potten fördelas så att alla garanteras 362 kr och resten 362 kr per medlem fördelas genom överenskommelse mellan parterna.

I det här läget kan någon få 362 kr i löneökning

Uppnås inte någon enighet faller ”stupstocksregeln” ut. Då får alla medlemmar 652 kronor i garanterad löneökning och företaget får fritt då bestämma över hur 72 kr per medlem ska fördelas inom befintligt lönesystem.

För beredskapstjänst utgående ersättningar och I lokalavtalen inskrivna särskilda tillägg för vissa arbeten eller tjänster höjs med centrala pengar fr.om. den 1 april 2022 med 2,3 procent

Att ”stupstocksregeln” faller ut är där vi brukar hamna!

Skälen till detta kan vara många , men att ingen vill vara den ”någon” som skulle får 362 kr i löneökning är inte så förvånande.  Vi brukar ha inställningen att får vi inga extra lokala pengar så ska alla i alla fall garanteras 652 kr i månaden i löneökning.

Så har det varit i många år men vi kommer naturligtvis att begära ett lokalt påslag även på 2022 års löneökningar. I år är det särskilt angeläget att få extra pengar lokalt med tanke på att inflationen gör att vi annars kommer att få en sänkt reallön.

Stefan Andersson

Ordförande

ARKIV ____ Lönerna från 1 nov 2020 nu klara.

Pappers förhandlingskommitté och Företagets  har haft en lång diskussion om tilläggen och uppräkningen eller inte av dessa.

Företaget menade att uppräkningen av tilläggen skulle ingå i  utrymmet för uppräkningen av månadslönen.  Pappers att tilläggen skall räknas upp med 2,6%. Tilläggen räknades upp denna gång men företaget menar att det var ett undantag för  just denna  revision.

Till slut utlöste Företaget stupstocksregeln.

Fördelningen blev 717 kr till alla lönegrupper dvs 90% vilket är stupstocken på 90% -10% av löneutrymmet. Följande tillägg räknas upp med 2,6 %

Operatör, andreoperatör, rullare, ansvarsområdestillägg, reserv driftledare, utbildare, skyddsombud och  Flexibel arbetstid/ tillägg utl.

Den återstående potten på 10 %  på  8800 kr fördelas då av Företaget ensidigt enligt följande.

8 st skyddsombudstillägg + 273 kr

17 st ansvarsområdestillägg + 391

Företaget skjuter till 31 kronor totalt till den lokala potten.

Retroaktiva löner beräknas betalas ut på marslönen.

Förhandlingskommitten.

Stefan  Niklas  Sam

AVTALET KLART 3 november

3 november 13 :55

Pappers har bittert och ytterst motvilligt tecknat ett avtal som följer den övriga löneökningsnivån inom industrin, det så kallade märket. Rikta inte besvikelsen mot våra förhandlare utan mot arbetsgivaren.

Varför gick vi inte ut i konflikt? Det Vi har ju en stark och stor strejkkassa. – Vi har naturligtvis övervägt detta.

Pappers tvingas till slut inse att verkligheten med Coronapandemi och restriktioner för att skydda liv och hälsa tillsammans med pågående korttidspermitteringar och uppsägningar på Pappers avtalsområde hade vridit konfliktvapnet ur våra händer. Vi kan bara jävligt surt konstatera att det här avtalet inte ger tillräckliga löneökningar för bibehållen köpkraft.

Arbetsgivarna ovilja att förhandla om fördelning av vinsterna och krav på återhållsamhet av löneökningar med hänvisning till pandemin är total. Våra motparter ville inte ens försöka ha en dialog om att hitta några gemensamma lösningar som skulle vara till gagn för bägge parterna.

I botten låg även hotet om uteblivna avtalspensioner och avtalslösningar för medlemmar mellan 24 till 22 år. Arbetsgivarna hade villkorat 3 åriga löneavtal för alla.

Den enkelriktade lojaliten och krav på att omvärden skall ska ställa upp med bidrag och lättnader i sjuklön och sänkta skatter är inte förvånande och går i linje med vad som kan förväntas. Svenskt Näringsliv ropar inte bara på bidrag och skattelättnader till sina krisande medlemmar, de tar även samhällets olycka som intäkt för att de företag som tjänar bra eller ännu mer ska slippa löneökningar.

AVTALET

Avtalet löper över perioden Från 31 oktober 2020 till 31 mars 2023 och är uppsägningsbart sista året.

Från 1 november 2020 till 31 mars 2022 utgår löneökningar på 2,7% det ger en ökning med 1,35% per år. Hyreshöjningarna i Norrköping var 2.2% från den 1 januari 2020.

Lönerna höjs inte alls för perioden 1 april – 31 oktober 2020. Från 1 november 2020 till 31 mars 2022 höjs lönerna med 2,7%.

Lönehöjningar fr o m den 1 april 2022 utgår med 2,3%

Till det kommer en avsättning på ytterligare 0,3% per år till delpension från 1 november 2020.

Avtalsrörelsen avlutas i de lokala förhandlingarna och det återstår att se om det finns arbetsgivare som vill dela med sig mer rättvist av vinsterna lokalt eller om avtalsnivån i centrala avtalet utnyttjas som en begränsning.

Stefan Andersson    Sektionsordförande på  Fiberväven

Styreledamot Pappers avdelning 53

( Distriktsordförande Östra distriktet /ledamot pappers förbundsstyrelse.)

20:42

Går inte att släppa ut några siffror eller krontal under pågående överläggningar.

Men parterna står en bra bit från varan, förhandlingarna har avbrutits för idag. Planeras återupptas 12:30 i morgon måndag

Informations möte på Teams för avdelningarna klockan 09:00 i morgon