MEDLEMSMÖTE torsdagen den 15 december kl. 17:00

tomte-11

 PLATS: PLATS VÄSTGÖTEGATAN 1 602 21 NORRKÖPING

Information utanför porten på gatuplan. Om det uppstår frågor ring Stefan på mobilen 0701764744

Dagordning:

Sedvanliga rapporter från diverse MBL och övriga förhandlingar.
Avtalskrav 2023
Nomineringar till årsmötet
Förslag till verksamhetsplan, beslut om antagande

2 Ordinarie styrelseledamöter på 2 år Ordförande på 2 år
1 Ordinarie styrelseledamöter på 1 år AHSO på 3 år

 

Pukki4  JULLOTTERI

Information om schema och helgdrift 2023

Information om schema och helgdrift 2023

Under sektionsstyrelsemötet den 7 oktober framkom att det spekuleras och cirkulerar uppgifter om pågående helgdriftförhandlingar på fabriken. Uppgifter som inte känns igen av ordförande eller Pappers förhandlingskommitté. Vi informerar därför om vad som för oss är känt och om det som berör samtal mellan företaget och Pappers rörande schema och helgdrift 2023.

Nuvarande helgdriftsavtal finns på hemsidan.

Stefan Andersson     Ordförande

 

Företaget kallade Pappers till ”Uppstart helgdriftsförhandlingar 2023” den 26 september 2022.

Företaget informerade om att det ser inte bra ut för 2023 och man behöver genomföra kostnadsbesparingar för att möta ägarnas avkastningskrav. Som försäljningsbudgeten ser ut för 2023 just i nuläget finns det inte något behov av att köra utökad drift.

Företaget ställer frågan hur Pappers tänker, om att det inte blir någon helgdrift nästa år?

Pappers svarar att vi är medvetna om att det blir en stor inkomstsänkning och risken att företaget varslar 2 personer per skift. Skenande inflation och på det sänkt lön slår hårt mot pappers medlemmar. Om inte företaget vill fortsätta med helgdrift måste medlemmarna få ett klart besked och driften ett schema för 2023.

Företaget nämner inget om att man vill köra vissa dagar, lämnar inte något bud eller förslag på något annat helgdrift avtal. Det man säger är att kanske kan vi komma överens om en option om att köra vissa helger vid behov mot en lägre % sats för att mildra lönefallet, men det är oklart i nuläget.

Vi svarar att om förutsättningarna ändras och det kommer in mer order är Företaget välkomna att påkalla förhandling i frågan. Pappers är då redo att sätta sig i nya förhandlingar.

Nuvarande avtal upphör enligt avtalstexten den 31 december 2022 och omfattar inte drift den 1 januari 2023.

Den 1 oktober 2022 meddelade företaget att man utifrån pappers centrala tolkningsföreträde formellt säger upp nuvarande överenskommelse om utökad drift 31 /12  2022 . Ordförande har bekräftat att uppsägningen är mottagen den 3 oktober.

 

Summerat om helgdrifts samtal

Som försäljningsbudgeten ser ut för 2023 just i nuläget finns det inte något behov av att köra utökad drift.

Företaget har inte efterfrågat förlängning av nuvarande avtal. Inte kommit med något annat förslag på utökad drift för vissa dygn eller erbjudit någon löneökning utöver den centrala löneökningen.

Det behövs ett klart besked till personalen och det ska förhandlas om ett skiftschema med årsarbetstid för 2023.

 

Lokala lönehöjningar från den 1 april 2022.

Norrköping den 23 mars 2022

Hej alla!

Nu är våren här och dagarna lite längre och det kan ju kännas positivt med tanke på omvärlden och stigande priser på i stort sett allting. Nu inleds årets löneförhandlingar och här är lite information inför årets förhandlingar

Till parterna att förhandla om finns ett garanterat centralt löneökningsutrymme på totalt 724kr för varje medlem. Till detta utrymme tillkommer lokalt förhandlade löneökningar.

Kommer man inte överens om några lokala ökningar utöver 724 kr ska potten fördelas så att alla garanteras 362 kr och resten 362 kr per medlem fördelas genom överenskommelse mellan parterna.

I det här läget kan någon få 362 kr i löneökning

Uppnås inte någon enighet faller ”stupstocksregeln” ut. Då får alla medlemmar 652 kronor i garanterad löneökning och företaget får fritt då bestämma över hur 72 kr per medlem ska fördelas inom befintligt lönesystem.

För beredskapstjänst utgående ersättningar och I lokalavtalen inskrivna särskilda tillägg för vissa arbeten eller tjänster höjs med centrala pengar fr.om. den 1 april 2022 med 2,3 procent

Att ”stupstocksregeln” faller ut är där vi brukar hamna!

Skälen till detta kan vara många , men att ingen vill vara den ”någon” som skulle får 362 kr i löneökning är inte så förvånande.  Vi brukar ha inställningen att får vi inga extra lokala pengar så ska alla i alla fall garanteras 652 kr i månaden i löneökning.

Så har det varit i många år men vi kommer naturligtvis att begära ett lokalt påslag även på 2022 års löneökningar. I år är det särskilt angeläget att få extra pengar lokalt med tanke på att inflationen gör att vi annars kommer att få en sänkt reallön.

Stefan Andersson

Ordförande

ARKIV ____ Lönerna från 1 nov 2020 nu klara.

Pappers förhandlingskommitté och Företagets  har haft en lång diskussion om tilläggen och uppräkningen eller inte av dessa.

Företaget menade att uppräkningen av tilläggen skulle ingå i  utrymmet för uppräkningen av månadslönen.  Pappers att tilläggen skall räknas upp med 2,6%. Tilläggen räknades upp denna gång men företaget menar att det var ett undantag för  just denna  revision.

Till slut utlöste Företaget stupstocksregeln.

Fördelningen blev 717 kr till alla lönegrupper dvs 90% vilket är stupstocken på 90% -10% av löneutrymmet. Följande tillägg räknas upp med 2,6 %

Operatör, andreoperatör, rullare, ansvarsområdestillägg, reserv driftledare, utbildare, skyddsombud och  Flexibel arbetstid/ tillägg utl.

Den återstående potten på 10 %  på  8800 kr fördelas då av Företaget ensidigt enligt följande.

8 st skyddsombudstillägg + 273 kr

17 st ansvarsområdestillägg + 391

Företaget skjuter till 31 kronor totalt till den lokala potten.

Retroaktiva löner beräknas betalas ut på marslönen.

Förhandlingskommitten.

Stefan  Niklas  Sam

AVTALET KLART 3 november

3 november 13 :55

Pappers har bittert och ytterst motvilligt tecknat ett avtal som följer den övriga löneökningsnivån inom industrin, det så kallade märket. Rikta inte besvikelsen mot våra förhandlare utan mot arbetsgivaren.

Varför gick vi inte ut i konflikt? Det Vi har ju en stark och stor strejkkassa. – Vi har naturligtvis övervägt detta.

Pappers tvingas till slut inse att verkligheten med Coronapandemi och restriktioner för att skydda liv och hälsa tillsammans med pågående korttidspermitteringar och uppsägningar på Pappers avtalsområde hade vridit konfliktvapnet ur våra händer. Vi kan bara jävligt surt konstatera att det här avtalet inte ger tillräckliga löneökningar för bibehållen köpkraft.

Arbetsgivarna ovilja att förhandla om fördelning av vinsterna och krav på återhållsamhet av löneökningar med hänvisning till pandemin är total. Våra motparter ville inte ens försöka ha en dialog om att hitta några gemensamma lösningar som skulle vara till gagn för bägge parterna.

I botten låg även hotet om uteblivna avtalspensioner och avtalslösningar för medlemmar mellan 24 till 22 år. Arbetsgivarna hade villkorat 3 åriga löneavtal för alla.

Den enkelriktade lojaliten och krav på att omvärden skall ska ställa upp med bidrag och lättnader i sjuklön och sänkta skatter är inte förvånande och går i linje med vad som kan förväntas. Svenskt Näringsliv ropar inte bara på bidrag och skattelättnader till sina krisande medlemmar, de tar även samhällets olycka som intäkt för att de företag som tjänar bra eller ännu mer ska slippa löneökningar.

AVTALET

Avtalet löper över perioden Från 31 oktober 2020 till 31 mars 2023 och är uppsägningsbart sista året.

Från 1 november 2020 till 31 mars 2022 utgår löneökningar på 2,7% det ger en ökning med 1,35% per år. Hyreshöjningarna i Norrköping var 2.2% från den 1 januari 2020.

Lönerna höjs inte alls för perioden 1 april – 31 oktober 2020. Från 1 november 2020 till 31 mars 2022 höjs lönerna med 2,7%.

Lönehöjningar fr o m den 1 april 2022 utgår med 2,3%

Till det kommer en avsättning på ytterligare 0,3% per år till delpension från 1 november 2020.

Avtalsrörelsen avlutas i de lokala förhandlingarna och det återstår att se om det finns arbetsgivare som vill dela med sig mer rättvist av vinsterna lokalt eller om avtalsnivån i centrala avtalet utnyttjas som en begränsning.

Stefan Andersson    Sektionsordförande på  Fiberväven

Styreledamot Pappers avdelning 53

( Distriktsordförande Östra distriktet /ledamot pappers förbundsstyrelse.)

20:42

Går inte att släppa ut några siffror eller krontal under pågående överläggningar.

Men parterna står en bra bit från varan, förhandlingarna har avbrutits för idag. Planeras återupptas 12:30 i morgon måndag

Informations möte på Teams för avdelningarna klockan 09:00 i morgon

 

 

18:24

Fortfarande avtalslöst tillstånd – Industriarbetsgivarna verkar inte vara ett dugg oroliga för det

Pappers förklarar att vi fortfarande inte är imponerade.

Förhandlingar återupptas 18.45  ändrat till 19.00

Den 1 november Tid 17:17

Den 1 november Tid 17:17

Hej Alla medlemmar!   Sprid gärna

Här kommer en direkt rapport från pågående förhandlingar

Vi har just avslutat en genomgång av arbetsgivarnas bud och resultatet av förhandlingarna som startade klockan 15.

Det är så dåligt att vi konstaterar att vi måste fortsätta förhandla och nästa omgång i ringen börjar 17.30

Vi har nu att ta hänsyn till att det finns ett märke och industriavtal

 

Händer något av värde före midnatt ska jag försöka förmedla det här.

Stefan Andersson

Centrala Avtalsförhandlingar står nu still

Stockholm den 31 oktober 2020 klockan strax efter 19

Personlig rapport till medlemmarna / arbetskamraterna på hemmafronten

 

Pappers visade stort ansvar under avtalsrörelsen i våras. Vi förstod då alla parter tillsammans att det inte var så klokt att förhandla och i värsta fall gå i konflikt i en situation där vi inte visste så mycket om covid19 eller dess konsekvenser.

På Fitesa gjorde Pappers förhandlare avsteg från anställningsreglerna så att Företaget kunde bemanna upp skiftlagen och pappers medlemmar höll igång driften trots hög frånvaro.

Samhället och skattebetalarna lånar nu pengar och skuldesätter oss alla för att stötta Företagen med bidrag och sjuklönekostnader. Arbetsgivarna kräver med anledning av pandimikrisen att vi ska vara nöjda utan löneökningar eller nöja oss med nästan ingen löneökning alls.

Frågan om löneökning eller kompensation från 1:a april fick tydligen dödlig covidsjuka och dog.

Tur för arbetsgivarna att vi är tillräckligt många medlemmar som är friska och orkar jobba sina pass, ställa upp på övertidsarbete och håller vinstmaskineriet igång.

Vi erbjuds nu centralt 0 kronor i löneökning för 2020 plus skitpengar i 3 år från 1 november och Industriarbetsgivarna upprepar att frågan om lönekompensation från 1:a april inte finns och är död. Erbjuds är väl kanske att ta i, för några pengar i siffror har vi inte fått alls. Mera typ att arbetsgivarna måste få mer att säga till om i fördelningen av lön och en rad försämringar av våra övriga villkor i avtalen. Vi upplever att Industriarbetsgivarna passar inte vill förhandla utan med oss utan förhalar tills det är klart på andra avtalsområden och det finns ett ”färdigt märke” och då får vi hålla oss till det.

Med snart bara 4 timmar innan avtalet går ut sitter jag med resten av Förbundsstyrelsen i Stockholm och bara konstatera att vi inte kommer att ha något nytt avtal i hamn till i morgon den 1 november då nuvarande avtal gått ut.

Kravet har tidigare varit att den svenska industrins konkurrenskraft gentemot omvärlden skall vara normgivande för svensk löneutveckling utan hänsyn till utvecklingen i andra branscher. Nu är det plötsligt den krisdrabbade servicesektorn, hotell och restaurangbranschen som plötsligt ska vara normen för alla arbetares löner. Förhållandena i omvärlden kommer alltid att vridas till en orsak och argument för låga arbetarlöner. Är inte eurokursen eller räntan för hög så är den för låg.

Det är inte och lär aldrig bli tillräckligt med vinst någon gång och aldrig för att det ska finnas utrymme för att få ett anständigt bud på höjda löner varken lokalt eller centralt.

Stefan Andersson Sektions Ordförande

( Tillika Ordförande Östra distriktet, ledamot Pappers Förbundsstyrelse)

INGA LÖNEÖKNINGAR FÖR 2020!!

Pappers och Industriarbetsgivarna står  mycket långt ifrån att komma överens med varandra. Risken för konflikt ökar nu för varje timme.

Industriarbetsgivarna vägrar att gå med på några löneökningar , och något retroaktivt  från 1;a april kan det inte bli tal om.

– Det är helt andra förutsättningar. Det är inte bara en pandemi vi pratar om, vi befinner oss i en verklig, rejäl och djup lågkonjunktur, säger Per Widolf, förhandlingschef för Industriarbetsgivarna.

Pappers vill bland annat ha 4 procents löneökning under 12 månader, och bland annat utökad ATK .

Det är inte så många dagar kvar till att ett  nytt avtal ( måndagen den 26 oktober)och parterna står under måndagen mycket långt från varandra .  Man kan nog säga att man hittils  inte kommit överens  om något över huvud taget.

Stefan Andersson